Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvinen on Asianajotoimisto WINLAW:n osakas ja perustaja. Järvisellä on vuosikymmenten kokemus yritysjuridiikan alalta, sekä referenssit toimeksiannoista liittyen mm. hyvään hallintoon-, hankinta-, kilpailu- ja työoikeuteen sekä rakentamiseen ja maankäyttöön. Hän toimii myös sovittelijana ja välimiehenä sekä business mentorina ja hallitusammattilaisena.

Järvinen perusti vuoden 1993 alussa oman toimistonsa, jonka painopistealueena oli lähes kymmenen vuoden ajan yritysten riita-, työoikeus-, ja maksukykyasiat. Vuonna 2002 Järvinen siirtyi osakkaaksi yhteen Suomen suurimmista asianajotoimistoista, Krogerus Oy:öön, jossa toimeksiantojen pääpaino oli julkisissa hankinnoissa sekä valtiontuki- ja kilpailuneutraliteettikysymyksissä. Vuonna 2017 Järvinen perusti Asianajotoimisto WINLAW:n.

Tavoitteeni on saada aikaan haluttuja tuloksia ihmisten kanssa ja avulla, liittyypä toiminta sitten asiakkaiden asioiden hoitoon, työyhteisöön, harrasteisiin tai henkilökohtaiseen elämään. Oikeudellisten kysymysten ratkominen asianajajana on pitkälti erilaisten prosessien johtamista, jossa vain ihmisiä voi johtaa, asioita ei – asioita voi vain osata ja hallita hyvin tai huonosti. Koen positiivisena haasteena ratkaista oikeudellisia kysymyksiä ja tilanteita, jossa erilaisia näkemyksiä tavoitteista ja niihin pyrkimisestä omaavat ihmiset pääsevät yhteisesti hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun.

Vapaa-ajalla rentoudun liikunnan, vaelluksen ja metsästyksen parissa.

Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja | Varatuomari |
HHJ PJ