Palvelupaketit

WINSTONE Start

WINSTONE Start – eli palvelun määrittely ja käyttöönotto on palvelun ensimmäinen palvelupaketti. Startissa määritellään, kuvataan ja räätälöidään asiakkaalle sopiva WINSTONE -kokonaisuus oikeudellisen riskienhallinnan tarpeiden ja prioriteettien mukaisesti. Aloittavilla yrityksillä WINSTONE Start voi olla kevyt muutaman päivän kokonaisuus ja suuremmissa projekteissa huomattavasti laajempi. Teemme kokonaisuudesta aina tarkemman arvioinnin ennen projektin käynnistämistä.

WINSTONE Startin jälkeen voidaan rakentaa yrityksen tarpeen ja aikataulun mukaan koostuva WINSTONE-palvelupakettien kokonaisuus. Palvelupaketit koostuvat sekä strukturoidusta järjestelmämallista että yrityskohtaisesta, räätälöitystä asiantuntijatyöstä. Yrityksen on mahdollista aktivoida omalle palvelutililleen erillisiä palvelupaketteja tilanteen ja tarpeen mukaan.

 

WINSTONE-palvelua muokkaat ja seuraat missä ja milloin vain.

WINSTONE Hallinto

Hyvä hallintotapa kilpailueduksi ja yrityksen arvon varmistukseksi. Mm. yritysten ja yhteisöjen eettinen ja säännösten mukainen toiminta, osakeyhtiön hallinnon ja johdon vastuiden ajantasainen kuva, sekä sopimukset kuuluvat palvelupaketin piiriin.

WINSTONE HRLCG

Työelämän pelisäännöt haltuun. Erilaiset sopimuskäytännöt, työehtoasiat, YT-menettelyt ja irtisanomisasiat, sekä rikkomus- ja riita-asiat saatetaan ajankohtaiselle ja velvoitteiden vaatimalle tasolle. Lisäksi asiakirjamallit ja ohjeistukset, sekä juridinen dokumentaatio helposti saataville.

WINSTONE Public Legal Corporate Governance

Julkisten toimijoiden kilpailulainsäädäntöön liittyvät menettelyt ajan tasalle ja lainmukaisiksi. Merkittävää riskienhallintaa lainvastaisen ja korvauksenalaisen menettelyn ehkäisemiseksi.

WINSTONE Rahanpesusääntely

Useat yritykset ovat rahanpesulakien alaisia. Kansainvälisiin standardeihin perustuva rahanpesun ja terrorsimin rahoittamisen estäminen kuluu finanssivalvontaan. Palvelu varmistaa lainmukaiset edellytykset rahanpesun torjuntaan.

WINSTONE Sopimusarkkitehtuuri

Hyvä sopimusarkkitehtuuri kasvattaa liiketoiminnan arvoa, lainmukaiset sopimukset ovat osa yhtiön talouden ja maineenhallinnan perustaa. Tarkoituksena on saattaa liiketoimien juridinen riskienhallinta oikealle tasolle ja yrityksen toiminnan luonteelle sopivaksi.

WINSTONE Tietosuoja

Yritysten tietosuojan ja sitä koskevien säännösten toteutumista valvoo viranomainen. Palvelupaketilla yritys ja yhteisö voi varmistua siitä, että tietosuoja on järjestetty vaatimusten mukaisesti, ja että henkilökunta on tietoinen käytännöistä.

Tutustu tietosuojapaketteihimme.

WINSTONE Omajuristi

Peruspalvelu sisältää nopean puhelinneuvontapalvelun asiakkaalle. Laajempi Omajuristipalvelu voidaan muotoilla asiakkaan tarpeiden mukaan yrityskohtaisesti.

WINSTONE Kehittämispalvelu

Peruspalvelu sisältää hälytykset yleistä päivitystä vaativista dokumenteista. Laajempi Kehittämispalveluprojekti voidaan muotoilla asiakkaan tarpeiden mukaan yrityskohtaisesti.

WINSTONE on älykäs ja modulaarinen lakipalvelu yrityksen liiketoiminnan riskien hallintaan ja hyvään hallintoon. WINSTONE-kokonaisuus kasvaa yrityksesi tarpeiden mukana. WINSTONE Start voidaan toteuttaa pientenkin yritysten tarpeisiin soveltuen ja se on hyödyllinen kaiken kokoisille organisaatioille.

Kysy palvelupaketeista lisää asiantuntijoiltamme.

WINSTONE - Cornerstone for Your Business Safety