Käyttöönotto

WINSTONE Start on palvelun käynnistysvaihe

WINSTONE-palvelun startti on täysin ohjattu ja huolellisesti strukturoitu tarpeesi mukainen lähtötilakartoitus ja yrityksellenne tai yhteisöllenne sopivassa laajuudessa käynnistetty käyttöönottoprojekti.

A. LÄHTÖTILAKARTOITUS

Winstone-palvelun ensimmäinen vaihe on yrityksen dokumentoidun tiedon lähtötilakartoitus. Se räätälöidään asiakkaan tarpeen – mm. toimiala, koko ja yrityksen elinkaari – mukaisesti.

B. JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Samassa yhteydessä luodaan asiakkaalle käyttäjätunnukset ja Winstone-palvelutili.

C. AINEISTON KERUU

Winstone-järjestelmään tallennetaan yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaiset asiakirjat. Winstone-asiantuntijatiimi osallistuu tähän vaiheeseen kartoituksessa havaitun tarpeen ja sovitun mukaisesti.

D. START-ANALYYSI

Winstone-järjestelmä ja asiantuntijatiimi tuottaa ajantasaisen kuvan ja kehittämissuunnitelman yrityksen asioiden hoidon tilasta ja dokumentaatiosta.

KÄYNNISTYSVAIHEEN TULOKSENA SYNTYY

Start-analyysi ja -kehittämissuunnitelma, Winstone-palvelutili sekä Winstone-Cornerstone tietokanta.

CORNERSTONE

Palvelun pilvipohjainen asiakkaalle räätälöitävä tietokanta, joka perustuu WINSTONE-rakenteeseen.

WINSTONE STARTIN JÄLKEEN

WINSTONE Startin jälkeen voidaan rakentaa yrityksen tarpeen ja aikataulun mukaan koostuva WINSTONE-palvelupakettien kokonaisuus. Palvelupaketit koostuvat sekä strukturoidusta järjestelmämallista että yrityskohtaisesta, räätälöidystä asiantuntijatyöstä. Yrityksen on mahdollista aktivoida omalle palvelutililleen erillisiä palvelupaketteja tilanteen ja tarpeen mukaan.

Palvelupaketteja ovat mm.

Winstone Hallinto
Winstone HR
Winstone Public Legal Corporate Governance
Winstone Rahanpesusääntely
Winstone Sopimusarkkitehtuuri
Winstone Tietosuoja
Winstone Omajuristi
Winstone Kehittämispalvelu

Tilaa palvelupakettien tarkemmat kuvaukset ja kysy lisää Startista asiantuntijoiltamme.