Tietosuojaseloste

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Asianajotoimisto WINLAW Oy (jäljempänä myös ”WINLAW”) on rekisterinpitäjä, johon viitataan myös ilmaisuilla ”me” tai ”meidän”.

Tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä myös ”Käytäntö”) tarkoituksena on kertoa, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tätä Käytäntöä sovelletaan WINLAW:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Suosittelemme, että tutustut erikseen myös tuotekohtaisiin (mm. WINSTONE-palvelu) tietosuojakäytöntöihimme.

Toiminnassamme saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen palveluita, joilla on omat tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet huolellisesti tällaisten palveluiden tietosuojakäytännöt. WINLAW ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä.

1 KUINKA KERÄÄMME JA KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tavallisesti ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme millä tahansa viestintävälineellä tai henkilökohtaisesti.

Saatat olla vuorovaikutuksessa kanssamme esimerkiksi ostaessasi palvelujamme tai tuotteitamme, osallistuessasi tai ilmoittautuessasi tilaisuuksiimme tai pyytäessäsi meiltä tarjouksia. Saatamme kerätä tietoja myös erilaisista kolmansien ylläpitämistä julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, kuten erilaisista luottotieto-, yritystieto- ja osoiterekistereistä.

Henkilötietojen antaminen ei lähtökohtaisesti ole lain tai sopimuksen nojalla pakollista. Mikäli kuitenkin haluat solmia kanssamme palvelua, tuotetta tai muuta yhteistyötä koskevan sopimuksen, on tiettyjen henkilötietojen antaminen sopimuksen solmimisen edellytys. Mikäli kieltäydyt tietojen antamisesta, emme todennäköisesti voi solmia kanssasi sopimusta tai asiakassuhdetta.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraaviin luokkiin sisältyviä tietoja.

Tekniset tiedot.

Verkkosivuillamme (www.winlaw.fi) vieraileminen ei tavanomaisesti edellytä tunnistautumista. Verkkosivustollamme vieraillessasi keräämme ja käsittelemme kuitenkin tiettyjä teknisiä tietoja osana palvelujemme käyttöä ja kehittämistä. Tällaisia teknisiä tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohtasi, katselemasi sisältö ja muut selaimesi tai tietoliikenneoperaattorin välittämät tiedot.

Meille antamasi tiedot.

Käyttäessäsi palveluitamme esimerkiksi pyytämällä tarjouksen tai varaamalla neuvottelun tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, henkilötunnuksesi sekä muita sellaisia tietoja, joita käytetään tunnistamiseen ja joita tarvitsemme tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja ollaksemme yhteydessä kanssasi. Muita tietoja, joita keräämme voivat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, pankkitilin numero, henkilöllisyystodistuksen tunnistetiedot, kopio henkilöllisyystodistuksesta sekä muut tunnistamisessa ja palveluntarjoamisessa käytettävät tiedot.

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa.

Henkilötietojen erityisryhmät.

Saatamme käsitellä biometrisiä tietoja, kuten sormenjälkitietojasi tai muita vastaavia tietojasi lainmukaisen oikeusperusteen nojalla. Tyypillisesti tällaisten tietojen käsittely liittyy esimerkiksi rikosoikeudelliseen toimeksiantoon liittyvään palveluun.

Saatamme käsitellä myös muita henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja, kuten tietoja ammattiliiton jäsenyydestä, terveydentilasta tai poliittisista mielipiteistä, mikäli ne liittyvät toimeksiannon hoitamiseen ja käsittelylle on oikeusperuste.

Mikäli muuta oikeusperustetta ei ole käytettävissä, pyydämme nimenomaisen suostumuksesi tällaisten tietojen käsittelyyn. Pyydämme huomaamaan, että lainsäädännön vaatimusten vuoksi suostumuksen epääminen tällaisessa tilanteessa voi vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen.

Liiketapahtumat.

Käsittelemme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen.

Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tietoja palvelutapahtumista, ostoja koskevia tietoja, sinun ja WINLAW:n välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekä muita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja.

Palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamisen yhteydessä saatamme käsitellä tietoja taloustiedoistasi, mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot. Saatamme kirjata puhelinkeskusteluista ja tapaamisista sisäisiä muistioita palvelujemme laadun varmistamiseksi.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot.

Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme kerätä ja käsitellä tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Saatamme käsitellä esimerkiksi osoitetietoja, luottotietoja ja postituslistoja.

2 MILLÄ PERUSTEELLA TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

Käsittelemme henkilötietojasi lainmukaisin perustein. Käsittelymme perustuu tilannekohtaisesti jollekin seuraavista käsittelyperusteista.

Antamasi suostumus

Voimme käsitellä tietojasi antamasi suostumuksen perusteella, jonka tulee arkaluontoisia tietoja käsiteltäessä olla nimenomainen. Saatamme pyytää suostumustasi tilannekohtaisesti esimerkiksi suullisesti, kirjallisesti taikka pyytämällä sinua esimerkiksi rastittamaan hyväksyntääsi osoittavan ruudun. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen ilmoittamalla siitä meille.

Sopimus

Voimme käsitellä henkilötietoja perustuen sopimukseen, jossa olet osapuolena. Tämä peruste on pääsääntöisesti henkilötietojesi käsittelyn perusteena esimerkiksi silloin, kun teet kanssamme toimeksiantoa koskevan palvelusopimuksen.

Lakisääteiset velvoitteet

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi. WINLAW toimii alalla, jonka toimijoita koskevat useat lainsäädännön velvoitteet esimerkiksi rahanpesun estämiseen ja tietojen säilyttämiseen liittyen. Pyydämme sinua huomioimaan, että saatamme joutua käsittelemään tai luovuttamaan henkilötietojasi lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi myös ilmoittamatta siitä sinulle.

Elintärkeä etu

Voimme hyvin poikkeuksellisesti käsitellä tietojasi sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos tarvitsemme tietojasi esimerkiksi tavoittaaksemme sinut tiedottaaksemme terveyteesi kohdistuvasta uhasta.

Meidän oikeutettu etumme

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos käsittelemme tietojasi markkinoidaksemme palveluitamme sinulle tai ehkäistäksemme palveluidemme väärinkäytöksiä.

Arkaluonteisten tietojen erityiset käsittelyperusteet

Voimme käsitellä arkaluonteisia henkilötietojasi vain hyvin rajatuilla perusteilla. Käsittelemme arkaluontoisia henkilötietojasi pääsääntöisesti nimenomaisen suostumuksesi perusteella tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

3 MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

WINLAW käsittelee henkilötietojasi Käytännössä ja mahdollisissa muissa palvelu- tai tuotekohtaisissa tietosuojakäytännöissä esitetyissä tarkoituksissa. Huomioithan, että myös useampi tietojen käsittelyn tarkoitus voi aktivoitua samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen.

Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamiseen sekä muiden pyyntöjesi täyttämiseen sekä mahdollisesti tekemäsi toimeksiantosopimuksen täyttämiseen ja toimeenpanemiseen. Saatamme käsitellä henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen, asiakkaiden tunnistamiseen sekä väärinkäytösten havaitsemiseen ja estämiseen. 

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen.

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.

Markkinointi ja yhteydenpito.

Saatamme käsitellä henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyitä varten ja muutoin markkinointitarkoituksessa. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä.

Rekrytointi.

Saatamme käsitellä henkilötietojasi rekrytointien yhteydessä esimerkiksi toimittaessasi meille ansioluettelosi, hakemuskirjeesi tai osallistuessasi haastatteluun.

Profilointi tai yksilöinti.

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa tai yksilöinnissä esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja.

Saatamme myös käsitellä tietojasi yksilöidäksemme sinulle tarjottavia palveluita tai tuotteita. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sinun liiketoimintasi kehittämiseksi.

Profilointiin tai yksilöintiin kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimista, analysoimista tai ennustamista. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviestejä sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

4 HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMINEN

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan Käytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Palvelun tai tuotteen yhteydessä

Palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi on usein tarpeen, että luovutamme joitakin henkilötietojasi osana palveluntuotantoa esimerkiksi toimeksiannon vastapuolelle, viranomaisille tai tuomioistuimille. Hyväksyt ja suostut siihen, että tietojasi voidaan palvelujen tai tuotteen tarjoamisen yhteydessä siirtää kolmansille siinä määrin, kuin se on tarpeellista asianmukaisen tuotteen tai palvelun toteuttamiseksi.

WINLAW -konserniyhtiöt

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että saatamme jakaa henkilötietojasi WINLAW GROUP -konserniyhtiöiden sisäisesti ja että saatamme siirtää henkilötietojasi toisen WINLAW GROUP -konserniyhtiön käyttöön tämän Käytännön mukaisia tarkoituksia varten siinä tapauksessa, että konserniyhtiöt osallistuvat sinua tai muita konserniyhtiötä varten tarjottujen palvelujen tuottamiseen.

Suoramarkkinoinnista kieltäytyminen.

Voit milloin tahansa kieltäytyä markkinointisähköposteista noudattamalla kyseisten sähköpostien ohjeita tai WINLAW:n verkkosivuston ohjeita.

Emme suorita tekstiviestisuoramarkkinointia.

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet. 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja WINLAW:n puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa.  Edellytämme, että kyseiset osapuolet huolehtivat asianmukaisista suojatoimista ja lakien ja tämän Käytännön noudattamisesta.

Henkilötietojen siirto ulkomaille.

Pyrimme ensisijaisesti käyttämään Suomessa sijaitsevia palveluntarjoajia ja palvelimia tuotteidemme ja palveluidemme toteuttamisessa, tarjoamisessa ja markkinoinnissa.

Toimimme kansainvälisesti liikejuridiikan alueella, minkä vuoksi voimme joutua siirtämään henkilötietojasi ulkomaille palvelujemme tarjoamiseksi. Lisäksi joitakin tuotteitamme ja palvelujamme voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan näin ollen luovuttaa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, mukaan lukien sellaiset Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat, joissa tietosuojataso ei Euroopan komission mukaan ole välttämättä riittävä.

Mikäli tietojasi siirretään ns. kolmansiin maihin, joiden tietosuoja tasoa ei ole arvioitu riittäväksi, ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojesi kansainvälisten luovutusten osalta käytämme kolmansien maiden osalta Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin perustuvia sopimuksia. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi siirrosta ulkomaille, voit ottaa meihin yhteyden jäljempänä annettujen yhteystietojen avulla.

Muut tiedonluovutukset.

Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi WINLAW:n oikeutettujen intressien suojaamiseen esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa.

Yrityskaupat ja -järjestelyt.

Liiketoimintojemme järjestelyt saattavat edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ulkomaisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja ulkomaisilta myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

5 ALAIKÄISIÄ KOSKEVAT TIEDOT

Saatamme palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamisen yhteydessä käsitellä myös alaikäisiä koskevia tietoja. Alaikäisten henkilöiden tietoja käsitellessämme pyydämme laillisen huoltajan suostumuksen, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

6 TIETOJEN LAATU JA SÄILYTTÄMINEN

Ryhdymme kohtuullisiin toimiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot. Arvioimme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tarpeettomat tiedot, kuten yksittäiset henkilötietoja sisältävät muistiinpanot.

Sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden henkilötietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on sinun vastuullasi. Tällainen palvelu on esimerkiksi WINSTONE-palvelu.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettavissa laeissa edellytetään. Säilytämme rekrytointitarkoituksessa kerättyjä tietoja (mm. hakemukset ja CV:t) pääsääntöisesti 24 kuukauden ajan.

7 TIETOTURVA

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset suojaustoimenpiteet vähentääksemme henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä.

Tarjotessamme palvelujamme verkkosivujemme kautta käytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten ”Secure Sockets Layer” (”SSL”) -menetelmää verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseen.

Suojaamme henkilötietojasi käyttämällä asianmukaisia palomuureja ja virustorjuntaohjelmistoja sekä hallinnoimalla pääsyä järjestelmiin käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Arkaluontoisia henkilötietoja käsitellessämme käytämme viestinnässä suojattua sähköpostia. Saatamme tehdä varmuuskopioita tiedoistasi niiden tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ehkäisemiseksi.

Paperisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimistossamme lukituissa tiloissa tai kassakaapissa. Lisäksi toimitilamme sijaitsevat nykyaikaisessa, kuluhallintajärjestelmillä suojatussa toimistorakennuksessa. Henkilötietoja sisältäviä muistitikkuja tai asiakirjoja ei viedä toimistorakennuksen ulkopuolelle kuin poikkeuksellisesti ja tällöin huolehditaan, että ulkopuoliset eivät pääse käsiksi tietoihin.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.

8 EVÄSTEIDEN JA VERKKOJÄLJITTEIDEN KÄYTTÖ

Vieraillessasi verkkosivustollamme tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja ns. evästeiden (cookies) avulla. Evästeet ovat tyypillisesti tekstitiedostoja, joiden avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi.

Evästeitä käytetään esimerkiksi siihen, ettei sinun tarvitse syöttää salasanaasi useaan otteeseen saman istunnon aikana, mikäli olet kirjautuneena sitä edellyttäviin palveluihimme. Lisäksi evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja profilointiin.

Saatamme käyttää verkkosivuillamme myös paikallisen tallentamisen menetelmiä, kuten paikallista HTML5-muistia (local storage). Saatamme lisäksi käyttää verkkojäljitteitä (pikselitunniste) verkkosivujen yhteydessä. Verkkojäljitteet ovat yleensä graafisia kuvia, jotka on asetettu verkkosivustolle ja joita käytetään esimerkiksi verkkosivuston vierailijoiden määrän laskemiseksi. Emme käytä verkkojäljitteitä käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen.

Pyydämme sinua huomaamaan, että tietyt evästeet ovat sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Voit hallinnoida evästeasetuksiasi esimerkiksi selaimesi asetuksissa tai erillisten lisäosien avulla. Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivuston osia, mikäli olet poistanut evästeet käytöstä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä, muita paikallisen tallentamisen menetelmiä, jäljitteitä ja muita tietoja voidaan tallentaa laitteillesi. Olet lisäksi ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy näihin evästeisiin, paikallisen tallentamisen menetelmiin, jäljitteisiin ja tietoihin.

9 OIKEUTESI HENKILÖTIETOJESI OSALTA

Sinulla on oikeuksia liittyen henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn. Oikeuksiesi käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta.

Voit pyytää meiltä tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista ja sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi. Voit myös pyytää meiltä tietoja siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. Olet oikeutettu pyytämään henkilötietojasi yleisessä ja konekielisessä muodossa.

Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä oikaisemaan, täydentämään ja poistamaan henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai tarpeettomia. Emme kaikissa tapauksissa voi poistaa tietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on velvollisuutemme soveltuvan lainsäädännön nojalla tai niiden säilyttämiselle on lainmukainen peruste, kuten oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen.

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin jos tietojasi on todettu käsitellyn laittomalla tavalla mutta et halua tietojasi poistettaviksi. Tämä koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietojasi voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla perusteilla.

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä mm. markkinointiin ja profilointiin. Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus koska tahansa.

Huomaathan, että voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja tunnistamiseksesi, jotta voimme toteuttaa oikeuksiasi. Vastaamme lähtökohtaisesti pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa. Pyydämme huomioimaan, että joissain tilanteissasi pyyntöjäsi ei välttämättä sovellettavan lain puitteissa voida tai tarvitse toteuttaa.

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle eli Suomen valvontaviranomaiselle, mikäli emme esimerkiksi mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle osoitteessa https://tietosuoja.fi/lomakkeet.

10 REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Asianajotoimisto WINLAW Oy

Piippukatu 11

40100 Jyväskylä

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on tietosuojavastaava Katri Harjuveteläinen, johon voit ottaa yhteyttä oikeuksiesi käyttämiseksi.

Katri Harjuveteläinen

katri.harjuvetelainen@winlaw.fi

044 766 6162 (ma-pe 8:30 – 16:30)

11 TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

Varaamme oikeuden päivittää ja täydentää Käytäntöä milloin tahansa. Mikäli muutoksiin kuuluu uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, ilmoitamme niistä sinulle asianmukaisesti. Vähäisempien muutosten osalta pyydämme sinua tarkastamaan Käytännön sisällön säännöllisesti.

Käytäntö on viimeksi päivitetty 3.3.2020.

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Pyydämme sinua hyväksymään evästeet tai hallinnoimaan niitä esimerkiksi selaimesi asetuksilla tai erillisellä lisäosalla.