Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto WINLAW Oy 
Piippukatu 11 
40100 Jyväskylä 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on tietosuojavastaava Anni Halinen, johon voit ottaa yhteyttä oikeuksiesi käyttämiseksi.

Anni Halinen
anni.halinen@winlaw.fi 
044 766 6162 (ma-pe 8:30 – 16:30) 

Asianajotoimisto WINLAW Oy (jäljempänä myös ”WINLAW”) on rekisterinpitäjä, johon viitataan myös ilmaisuilla ”me” tai ”meidän”.  

Tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä myös ”Käytäntö”) tarkoituksena on kertoa, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi. Tätä Käytäntöä sovelletaan WINLAW:n asiakas- ja markkinointitietoihin.  

Toiminnassamme saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen palveluita, joilla on omat tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet huolellisesti tällaisten palveluiden tietosuojakäytännöt. WINLAW ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä. 

Henkilötietojen antaminen ei ole lain tai sopimuksen nojalla pakollista. Tiettyjen henkilötietojen antaminen on kuitenkin asiakassuhteen tai tiettyjen palvelujen edellytys. Mikäli kieltäydyt tietojen antamisesta, emme todennäköisesti voi solmia kanssasi asiakas- tai yhteistyösuhdetta. 

Emme hyödynnä automaattista päätöksentekoa mutta hyödynnämme profilointia henkilötietojesi käsittelyssä. 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi tavallisesti ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme millä tahansa viestintävälineellä tai henkilökohtaisesti.  

Saatat olla vuorovaikutuksessa kanssamme esimerkiksi rekisteröityessäsi webinaariimme, pyytäessäsi meiltä tarjouksen tai solmiessasi asiakassuhteen kanssamme. Saatamme kerätä tietoja myös erilaisista kolmansien ylläpitämistä julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, kuten erilaisista luottotieto-, yritystieto- ja osoiterekistereistä. 

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraaviin luokkiin sisältyviä tietoja. 

Tekniset tiedot. 

Verkkosivuillamme (www.winlaw.fi) vieraileminen ei tavanomaisesti edellytä tunnistautumista. Verkkosivustollamme vieraillessasi keräämme ja käsittelemme kuitenkin tiettyjä teknisiä tietoja osana palvelujemme käyttöä ja kehittämistä. Tällaisia teknisiä tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohtasi, katselemasi sisältö ja muut selaimesi tai tietoliikenneoperaattorin välittämät tiedot. 

Meille antamasi tiedot. 

Pyydämme sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, henkilötunnuksesi sekä muita sellaisia tietoja, joita käytetään tunnistamiseen ja joita tarvitsemme tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja ollaksemme yhteydessä kanssasi. Muita tietoja, joita keräämme voivat olla esimerkiksi ikä, sukupuoli, siviilisääty, pankkitilin numero, henkilöllisyystodistuksen tunnistetiedot, kopio henkilöllisyystodistuksesta sekä muut palveluntarjoamisessa käytettävät tiedot. 

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa.  

Henkilötietojen erityisryhmät. 

Saatamme käsitellä myös muita henkilötietojen erityisryhmiin kuuluvia tietoja, kuten tietoja ammattiliiton jäsenyydestä, terveydentilasta tai poliittisista mielipiteistä, mikäli ne liittyvät toimeksiannon hoitamiseen ja käsittelylle on oikeusperuste. 

Saatamme käsitellä biometrisiä tietoja, kuten sormenjälkitietojasi tai muita vastaavia tietojasi lainmukaisen oikeusperusteen nojalla. Tyypillisesti tällaisten tietojen käsittely liittyy esimerkiksi rikosoikeudelliseen toimeksiantoon liittyvään palveluun.  

Mikäli muuta oikeusperustetta ei ole käytettävissä, pyydämme nimenomaisen suostumuksesi tällaisten tietojen käsittelyyn. Pyydämme huomaamaan, että lainsäädännön vaatimusten vuoksi suostumuksen epääminen tällaisessa tilanteessa voi vaikuttaa kyseessä olevan palvelun tarjoamiseen. 

Liiketapahtumat. 

Käsittelemme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen.  

Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tietoja palvelutapahtumista, ostoja koskevia tietoja, sinun ja WINLAW:n välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekä muita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja. 

Palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamisen yhteydessä saatamme käsitellä tietoja taloustiedoistasi, mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot. Saatamme kirjata puhelinkeskusteluista ja tapaamisista sisäisiä muistioita palvelujemme laadun varmistamiseksi. 

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. 

Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme kerätä ja käsitellä tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Saatamme käsitellä esimerkiksi osoitetietoja, luottotietoja ja postituslistoja.

Käsittelemme henkilötietojasi lainmukaisin perustein. Käsittelymme perustuu tilannekohtaisesti jollekin seuraavista käsittelyperusteista. 

Antamasi suostumus 

Voimme käsitellä tietojasi antamasi suostumuksen perusteella, jonka tulee arkaluontoisia tietoja käsiteltäessä olla nimenomainen. Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. 

Sopimus 

Voimme käsitellä henkilötietoja perustuen sopimukseen, jossa olet osapuolena. Tämä peruste on pääsääntöisesti henkilötietojesi käsittelyn perusteena esimerkiksi silloin, kun teet kanssamme toimeksiantosopimuksen. 

Lakisääteiset velvoitteet 

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.  

WINLAW toimii alalla, jonka toimijoita koskevat useat lainsäädännön velvoitteet esimerkiksi rahanpesun estämiseen ja tietojen säilyttämiseen liittyen. Pyydämme sinua huomioimaan, että saatamme joutua käsittelemään tai luovuttamaan henkilötietojasi lainsäädännön velvoitteiden täyttämiseksi myös ilmoittamatta siitä sinulle. 

Elintärkeä etu 

Voimme hyvin poikkeuksellisesti käsitellä tietojasi sinun tai toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos tarvitsemme tietojasi esimerkiksi tavoittaaksemme sinut tiedottaaksemme terveyteesi kohdistuvasta uhasta. 

Meidän oikeutettu etumme 

Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi, jos käsittelemme tietojasi markkinoidaksemme palveluitamme sinulle tai ehkäistäksemme palveluidemme väärinkäytöksiä. 

Arkaluonteisten tietojen erityiset käsittelyperusteet 

Voimme käsitellä arkaluonteisia henkilötietojasi vain hyvin rajatuilla perusteilla. Käsittelemme arkaluontoisia henkilötietojasi pääsääntöisesti nimenomaisen suostumuksesi perusteella tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 

WINLAW käsittelee henkilötietojasi Käytännössä ja mahdollisissa muissa palvelu- tai tuotekohtaisissa tietosuojakäytännöissä esitetyissä tarkoituksissa. Huomioithan, että myös useampi tietojen käsittelyn tarkoitus voi aktivoitua samanaikaisesti.  

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen. 

Käsittelemme henkilötietojasi palvelujemme ja tuotteidemme tarjoamiseen sekä muiden pyyntöjesi täyttämiseen sekä mahdollisesti tekemäsi toimeksiantosopimuksen täyttämiseen ja toimeenpanemiseen. Saatamme käsitellä henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen, asiakkaiden tunnistamiseen sekä väärinkäytösten havaitsemiseen ja estämiseen.   

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. 

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme kehittämiseen ja laadunvarmistukseen.  

Markkinointi ja yhteydenpito. 

Saatamme käsitellä henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyitä varten ja muutoin markkinointitarkoituksessa. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä. Käytämme markkinoinnin ja yhteydenpidon välineenä mm. Hubspotia. 

Rekrytointi. 

Saatamme käsitellä henkilötietojasi rekrytointien yhteydessä esimerkiksi toimittaessasi meille ansioluettelosi, hakemuskirjeesi tai osallistuessasi haastatteluun.  

Profilointi tai yksilöinti. 

Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa tai yksilöinnissä esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja.  

Saatamme myös käsitellä tietojasi yksilöidäksemme sinulle tarjottavia palveluita tai tuotteita. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sinun liiketoimintasi kehittämiseksi. 

Profilointiin tai yksilöintiin kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimista, analysoimista tai ennustamista. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviestejä sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

Luovutamme henkilötietojasi ainoastaan Käytännössä alla esitetyllä tavalla tai pakottavassa lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden mukaisesti.

Palvelun tai tuotteen yhteydessä 

Palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamiseksi on usein tarpeen, että luovutamme joitakin henkilötietojasi osana palveluntuotantoa esimerkiksi toimeksiannon vastapuolelle, viranomaisille tai tuomioistuimille. Hyväksyt ja suostut siihen, että tietojasi voidaan palvelujen tai tuotteen tarjoamisen yhteydessä siirtää kolmansille siinä määrin, kuin se on tarpeellista asianmukaisen tuotteen tai palvelun toteuttamiseksi.  

WINLAW -konserniyhtiöt  

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että saatamme jakaa henkilötietojasi WINLAW GROUP -konserniyhtiöiden sisäisesti ja että saatamme siirtää henkilötietojasi toisen WINLAW GROUP -konserniyhtiön käyttöön tämän Käytännön mukaisia tarkoituksia varten siinä tapauksessa, että konserniyhtiöt osallistuvat sinua tai muita konserniyhtiötä varten tarjottujen palvelujen tuottamiseen.  

Palveluntarjoajat ja muut valtuutetut kolmannet osapuolet.  

Voimme luovuttaa henkilötietojasi sellaisille valtuutetuille kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät henkilötietoja WINLAW:n puolesta tässä Käytännössä kuvatuissa tarkoituksissa.  Edellytämme, että kyseiset osapuolet huolehtivat asianmukaisista suojatoimista ja lakien ja tämän Käytännön noudattamisesta.

Henkilötietojen siirto ulkomaille. 

Pyrimme ensisijaisesti käyttämään Suomessa sijaitsevia palveluntarjoajia ja palvelimia tuotteidemme ja palveluidemme toteuttamisessa, tarjoamisessa ja markkinoinnissa. 

Toimimme kansainvälisesti liikejuridiikan alueella, minkä vuoksi voimme joutua siirtämään henkilötietojasi ulkomaille palvelujemme tarjoamiseksi. Lisäksi joitakin tuotteitamme ja palvelujamme voidaan tarjota käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Henkilötietojasi voidaan näin ollen luovuttaa myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, mukaan lukien sellaiset Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat, joissa tietosuojataso ei Euroopan komission mukaan ole välttämättä riittävä.  

Mikäli tietojasi siirretään ns. kolmansiin maihin, joiden tietosuoja tasoa ei ole arvioitu riittäväksi, ryhdymme toimenpiteisiin varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojaamisen soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojesi kansainvälisten luovutusten osalta käytämme kolmansien maiden osalta Euroopan komission mallisopimuslausekkeisiin perustuvia sopimuksia. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi siirrosta ulkomaille, voit ottaa meihin yhteyden jäljempänä annettujen yhteystietojen avulla. 

Muut tiedonluovutukset. 

Voimme lisäksi luovuttaa ja käsitellä henkilötietojasi WINLAW:n oikeutettujen intressien suojaamiseen esimerkiksi siviili- tai rikosoikeudellisissa oikeusprosesseissa. 

7.1 Laatu 

Ryhdymme kohtuullisiin toimiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.  

Arvioimme tietojen tarpeellisuutta säännöllisesti ja poistamme tarpeettomat tiedot. 

Sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden henkilötietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on sinun vastuullasi. Tällainen palvelu on esimerkiksi WINSTONE-palvelu. 

7.2 Säilytysaika 

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettavissa laeissa edellytetään.  

Säilytämme rekrytointitarkoituksessa kerättyjä tietoja (mm. hakemukset ja CV:t) pääsääntöisesti 24 kuukauden ajan. 

7.3 Tietoturva 

Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset suojaustoimenpiteet vähentääksemme henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä. 

Tarjotessamme palvelujamme verkkosivujemme kautta käytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten ”Secure Sockets Layer” (”SSL”) -menetelmää verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseen.  

Suojaamme henkilötietojasi käyttämällä asianmukaisia palomuureja ja virustorjuntaohjelmistoja sekä hallinnoimalla pääsyä järjestelmiin käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Arkaluontoisia henkilötietoja käsitellessämme käytämme viestinnässä suojattua sähköpostia. Saatamme tehdä varmuuskopioita tiedoistasi niiden tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi toimitilamme sijaitsevat nykyaikaisessa, kuluhallintajärjestelmillä suojatussa toimistorakennuksessa.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti ja turvallisesti.

Vieraillessasi verkkosivustollamme www.winlaw.fi tietokoneeseesi asetetaan tietoja evästeiden avulla. Evästeet ovat tyypillisesti tekstitiedostoja, joiden avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. 

Evästeitä käytetään esimerkiksi siihen, ettei sinun tarvitse syöttää salasanaasi useaan otteeseen saman istunnon aikana, mikäli olet kirjautuneena sitä edellyttäviin palveluihimme. Lisäksi evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen, markkinointiin, profilointiin sekä väärinkäytösten ehkäisemiseen. 

Käytämme verkkosivuillamme myös paikallisen tallentamisen menetelmiä, kuten paikallista HTML5-muistia (local storage). Käytämme lisäksi verkkojäljitteitä (pikselitunniste) verkkosivujen yhteydessä. Verkkojäljitteet ovat yleensä graafisia kuvia, jotka on asetettu verkkosivustolle ja joita käytetään esimerkiksi verkkosivuston vierailijoiden määrän laskemiseksi. Emme käytä verkkojäljitteitä käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen.  

Pyydämme sinua huomaamaan, että tietyt evästeet ovat sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä. Voit hallinnoida muita evästeitä evästebannerin avulla. Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivuston osia, mikäli olet poistanut evästeet käytöstä.  

Evästeitä säilytetään selainistunnon ajan tai joissakin tapauksissa kauemmin. Saat tarkempia lisätietoja evästeidesi säilyttämisestä pyytämällä.  

Käytämme markkinoinnin apuvälineenä Hubspotia ja väärinkäytösten ehkäisemiseen Googlen reCAPTCHA:aa, minkä vuoksi sivustollamme voi olla näiden tahojen evästeitä. Meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy kyseisiin evästeisiin. 

9.1 Yleistä 

Sinulla on oikeuksia liittyen henkilötietoihisi ja niiden käsittelyyn. Oikeuksiesi käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta. 

Huomaathan, että voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja tunnistamiseksesi, jotta voimme toteuttaa oikeuksiasi. Vastaamme lähtökohtaisesti pyyntöösi ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa. Pyydämme huomioimaan, että joissain tilanteissasi pyyntöjäsi ei välttämättä sovellettavan lain puitteissa voida tai tarvitse toteuttaa. 

9.2 Pääsy tietoihin 

Voit pyytää meiltä tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista ja sinulla on oikeus saada pääsy tietoihisi. Voit myös pyytää meiltä tietoja siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. Olet oikeutettu pyytämään henkilötietojasi yleisessä ja konekielisessä muodossa. 

9.3 Oikaisu ja poistaminen 

Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä oikaisemaan, täydentämään ja poistamaan henkilötietojasi, mikäli ne ovat epätarkkoja, virheellisiä tai tarpeettomia. Emme kaikissa tapauksissa voi poistaa tietojasi, mikäli niiden säilyttäminen on velvollisuutemme soveltuvan lainsäädännön nojalla tai niiden säilyttämiselle on lainmukainen peruste. 

9.4 Käsittelyn rajoittaminen 

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa, kuten silloin jos tietojasi on todettu käsitellyn laittomalla tavalla mutta et halua tietojasi poistettaviksi. Henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tarkoittaa, että tietojasi voidaan käsitellä vain hyvin rajatuilla perusteilla.  

9.5 Käsittelyn vastustaminen 

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä mm. markkinointiin ja profilointiin. Mikäli tietojasi käsitellään suostumukseksesi perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa aiemmin antamasi suostumus koska tahansa.  

9.6 Valitusoikeus valvontaviranomaiselle 

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle eli Suomen valvontaviranomaiselle, mikäli emme esimerkiksi mielestäsi käsittele henkilötietojasi asianmukaisesti tai toteuta oikeuksiasi riittävällä tavalla. Voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle osoitteessa https://tietosuoja.fi/lomakkeet 

9.7 Kieltäytyminen suoramarkkinoinnista 

Voit milloin tahansa kieltäytyä markkinointisähköposteista noudattamalla kyseisten sähköpostien ohjeita.  

Emme suorita tekstiviestisuoramarkkinointia. 

Varaamme oikeuden päivittää ja täydentää Käytäntöä milloin tahansa. Mikäli muutoksiin kuuluu uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, ilmoitamme niistä sinulle asianmukaisesti. Vähäisempien muutosten osalta pyydämme sinua tarkastamaan Käytännön sisällön säännöllisesti. 

Käytäntö on viimeksi päivitetty 30.9.2020. 

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Pyydämme sinua hyväksymään evästeet tai hallinnoimaan niitä esimerkiksi selaimesi asetuksilla tai erillisellä lisäosalla.