Työelämä

Hyvä työnantaja hallitsee työelämän pelisäännöt. Avustamme asiakkaitamme työelämän päivittäisissä käytännöissä kuten työsopimusten ja työpaikkakohtaisten ohjeiden laatimisessa.

Sitoutunut henkilöstö on yritykselle merkittävä kilpailuetu. Eettisten työpaikkojen yrityskulttuuri ja työntekijöiden sitoutumisaste on tutkitusti parempi kuin muilla yrityksillä. Hyvä työnantaja hallitsee työelämän pelisäännöt eikä hukkaa voimavarojaan turhiin epäselvyyksiin.

Avustamme näissä työelämän päivittäisissä käytännöissä:

  • Työsopimusten laatiminen
  • Kilpailukielto- ja luottamuksellisuuskysymykset
  • Kannustin- ja palkitsemisjärjestelmien valmistelu ja toimeenpano
  • Yhteistoimintamenettelyt
  • Työ- ja työehtosopimusten soveltaminen ja tulkinta
  • Työvoiman vähentämistilanteissa, sekä individuaali- että kollektiiviperusteiset asiat; irtisanominen, purkaminen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen
  • Yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvissä asioissa

Meiltä saa asiantuntevaa apua myös työsuhteisiin liittyvissä riita-asioissa, mukaan lukien riidat kilpailukiellon ja salassapidon rikkomisesta.