Riita-asiat

Ennakoiva riskienhallinta säästää resursseja. Avustamme asiakkaitamme riskien ennakoinnissa, riitojen ratkaisussa sekä riitoja koskevissa oikeudenkäynneissä.

Yrityksen ennakoiva riskienhallinta on tärkeää kustannusten ja resurssien säästämiseksi. Mikäli riita kuitenkin uhkaa syntyä, on syytä selvittää ennakkoon asian sovinnolliseen ratkaisemiseen ja mahdolliseen asianajoon vaikuttavia seikkoja.

  • Pyri selvittämään täsmällisesti ongelma
  • Kerää materiaali
  • Varo oikeuksien menettämistä
  • Hanki asiantuntija-apua oikeudellisen tilanteen arvioimiseksi

Määritä tavoitteet sopimuksen riitautuessa

  • Halutaanko sopimussuhdetta jatkaa
  • Halutaanko sopimus päättää

Meiltä saa asiantuntevaa apua riitojen ratkaisussa, kuten

  • oikeudellisen neuvonnan ennen oikeudenkäyntiä, mukaan lukien sopimusten uudelleenneuvottelut
  • sovittelut, oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
  • välimiehenä ja sovittelijana toimimisen

Lisäksi avustamme hallintoriita-asioissa, mm. hankintariidoissa, markkinaoikeudessa ja Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV).