Legal Corporate Governance

WINLAW – Uuden ajan yritysjuridiikkaa

Haluamme olla erinomainen ja innovatiivinen oikeudellisen riskienhallinnan kumppani. Tarjoamme laadukkaan Legal Corporate Governance -osaamisemme yrityksille ja julkiselle sektorille.

Legal Corporate Governance

Legal Corporate Governance on ennakoivaa oikeudellista riskienhallintaa ja hyvää hallintoa yrityksissä, yhteisöissä ja julkisissa organisaatioissa. Hyvällä oikeudellisella riskienhallinnalla säästetään lopulta kustannuksia, virtaviivaistetaan ja nopeutetaan prosesseja.

Tarjoamme asiakkaalle WINSTONE Service palvelumallimme kautta kokonaisvaltaisen LCG-prosessin ja digitaalisen alustan. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön myös osa-aluekohtaisesti hallinnon alueittain tai projektikohtaisesti.

Legal Design

Hyvä ja ennakoiva suunnittelu on osa oikeudellista riskienhallintaa ja sopimusten laatua. Olemme kokeneita asiantuntijoita vero-oikeden ja yhtiöoikeuden alalla. Toimialueeseemme kuuluvat myös kiinteistöasiat ja kaupalliset sopimukset.

Saat meiltä laadukkaan asiantuntemuksen myös Legal Tech -asioissa, kuten teknologiasopimukset, IPR-asiat ja oikeudellinen ICT-riskienhallinta. Palvelemme yrityksiä kaikissa elinkaaren vaiheissa startup-yrityksistä alkaen.

Legal Management & HR

Työelämän lainsäädäntö ja vaatimukset tuovat tarpeita hyvän hallinnon kehittämiseen myös HR-asioissa ja mm. johtajasopimuksissa. Työoikeus- ja riita-asioissa palvelemme laajalla asiantuntemuksella.

HR-kysely

Onko yrityksessä arvioitu työoikeudellisia riskejä eli laadittu riskiarvio?
Seurataanko yrityksessä säännöllisesti työoikeudellisessa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia?
Ovatko yrityksen kaikki työsopimuksen kirjallisia ja helposti löydettävissä?
Onko yrityksessä rekrytointeja hoitava henkilö perehdytetty työsopimuksen laatimiseen?
Onko yrityksessä määritelty prosessi kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseen ja henkiseen työ-suojeluun?
Seurataanko yrityksessä työtapaturmia ja ”läheltä-piti”-tilanteita?
Onko yritys tietoinen yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin liittyvistä HR-riskeistä?
Onko yrityksen henkilöstö tietoinen työhön liittyvien rikkomusten seurauksista?
Onko yrityksessä laadittu tasa-arvo-ohjelma?
Koulutetaanko henkilöstöä säännöllisesti työhön liittyvistä asioista (esim. turvallisuus, ergonomia)?
Onko yritykselle määritelty viestintästrategia riskien toteutumisen varalta (esim. vakava työtapaturma)?
Täytä alla oleva lomake nähdäksesi tulokset
HR-kysely
Sait {{userScore}} pistettä {{maxScore}}:sta
{{title}}
{{image}}
{{content}}