Legal Corporate Governance

WINLAW – Uuden ajan yritysjuridiikkaa

Haluamme olla erinomainen ja innovatiivinen oikeudellisen riskienhallinnan kumppani. Tarjoamme laadukkaan Legal Corporate Governance -osaamisemme yrityksille ja julkiselle sektorille.

Legal Corporate Governance

Legal Corporate Governance on ennakoivaa oikeudellista riskienhallintaa ja hyvää hallintoa yrityksissä, yhteisöissä ja julkisissa organisaatioissa. Hyvällä oikeudellisella riskienhallinnalla säästetään lopulta kustannuksia, virtaviivaistetaan ja nopeutetaan prosesseja.

WINLAW on tuotteistanut ja tehostanut oikeudellisen riskienhallinnan palvelupaketiksi: Legal Corporate Governance Service LCGS.

Tarjoamme asiakkaalle WINSTONE Service palvelumallimme kautta kokonaisvaltaisen LCGS-prosessin ja digitaalisen alustan. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön myös osa-aluekohtaisesti hallinnon alueittain tai projektikohtaisesti.

HR-testi


Testaa yrityksesi HR-riskienhallinnan taso.

HR-testi

Kysymys 1 / 11.

Koulutetaanko henkilöstöä säännöllisesti työhön liittyvistä asioista (esim. turvallisuus, ergonomia)?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 2 / 11.

Onko yrityksessä laadittu tasa-arvo-ohjelma?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 3 / 11.

Ovatko yrityksen kaikki työsopimuksen kirjallisia ja helposti löydettävissä?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 4 / 11.

Seurataanko yrityksessä työtapaturmia ja ”läheltä-piti”-tilanteita?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 5 / 11.

Onko yritykselle määritelty viestintästrategia riskien toteutumisen varalta (esim. vakava työtapaturma)?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 6 / 11.

Onko yrityksessä arvioitu työoikeudellisia riskejä eli laadittu riskiarvio?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 7 / 11.

Onko yrityksen henkilöstö tietoinen työhön liittyvien rikkomusten seurauksista?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 8 / 11.

Onko yritys tietoinen yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin liittyvistä HR-riskeistä?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 9 / 11.

Onko yrityksessä määritelty prosessi kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseen ja henkiseen työ-suojeluun?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 10 / 11.

Seurataanko yrityksessä säännöllisesti työoikeudellisessa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 11 / 11.

Onko yrityksessä rekrytointeja hoitava henkilö perehdytetty työsopimuksen laatimiseen?

1. Kyllä
2. Ei

Seuraava kysymys 1 / 11

Kaikki 11 kysymystä suoritettu!


Jaa tuloksesi:

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam