Legal Corporate Governance

WINLAW – Uuden ajan yritysjuridiikkaa

Haluamme olla erinomainen ja innovatiivinen oikeudellisen riskienhallinnan kumppani. Tarjoamme laadukkaan Legal Corporate Governance -osaamisemme yrityksille ja julkiselle sektorille.

Legal Corporate Governance

Legal Corporate Governance on ennakoivaa oikeudellista riskienhallintaa ja hyvää hallintoa yrityksissä, yhteisöissä ja julkisissa organisaatioissa. Hyvällä oikeudellisella riskienhallinnalla säästetään lopulta kustannuksia, virtaviivaistetaan ja nopeutetaan prosesseja.

WINLAW on tuotteistanut ja tehostanut oikeudellisen riskienhallinnan palvelupaketiksi: Legal Corporate Governance Service LCGS.

Tarjoamme asiakkaalle WINSTONE Service palvelumallimme kautta kokonaisvaltaisen LCGS-prosessin ja digitaalisen alustan. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön myös osa-aluekohtaisesti hallinnon alueittain tai projektikohtaisesti.

Legal Tech

Hyödynnämme Legal Tech-ratkaisuja asiakastyössämme kehittämämme WINSTONE LCG Servicen avulla. WINSTONE toimii yhteistyötä helpottavana työkaluna juristin ja asiakkaan välisessä kommunikaatiossa. Lue lisää WINSTONE palvelustamme tästä linkistä!

HR-testi


Testaa yrityksesi HR-riskienhallinnan taso.

HR-testi

Kysymys 1 / 11.

Onko yritykselle määritelty viestintästrategia riskien toteutumisen varalta (esim. vakava työtapaturma)?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 2 / 11.

Koulutetaanko henkilöstöä säännöllisesti työhön liittyvistä asioista (esim. turvallisuus, ergonomia)?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 3 / 11.

Onko yrityksessä arvioitu työoikeudellisia riskejä eli laadittu riskiarvio?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 4 / 11.

Seurataanko yrityksessä säännöllisesti työoikeudellisessa lainsäädännössä tapahtuvia muutoksia?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 5 / 11.

Onko yrityksessä rekrytointeja hoitava henkilö perehdytetty työsopimuksen laatimiseen?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 6 / 11.

Onko yrityksen henkilöstö tietoinen työhön liittyvien rikkomusten seurauksista?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 7 / 11.

Onko yrityksessä määritelty prosessi kiusaamis- ja häirintätapausten selvittämiseen ja henkiseen työ-suojeluun?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 8 / 11.

Seurataanko yrityksessä työtapaturmia ja ”läheltä-piti”-tilanteita?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 9 / 11.

Onko yrityksessä laadittu tasa-arvo-ohjelma?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 10 / 11.

Ovatko yrityksen kaikki työsopimuksen kirjallisia ja helposti löydettävissä?

1. Kyllä
2. Ei
Kysymys 11 / 11.

Onko yritys tietoinen yhteistyökumppaneihin ja alihankkijoihin liittyvistä HR-riskeistä?

1. Kyllä
2. Ei

Seuraava kysymys 1 / 11

Kaikki 11 kysymystä suoritettu!


Jaa tuloksesi:

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Pyydämme sinua hyväksymään evästeet tai hallinnoimaan niitä esimerkiksi selaimesi asetuksilla tai erillisellä lisäosalla.