Hyvä hallinto

Autamme yrityksiä toteuttamaan hyvää hallintotapaa, jonka omaksuminen ajoissa osaksi liiketoimintaa on kiistaton kilpailuetu.

Yritysjohdolta edellytetään eettistä toimintaa ja normien noudattamista riippumatta yrityksen koosta.  Yrityksen tulee toimia vastuullisesti suhteissaan henkilöstöön, asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Sääntelyn merkitys liiketoiminnassa kasvaa edelleen, kun oikeudelliset vaatimukset yrityksille lisääntyvät.

Osakeyhtiön riskienhallinta ja hallinto

Riskejä voi hallita tiedolla ja tunnistamalla ongelmat ennakkoon. Neuvomme ja avustamme yrityksiä muun muassa seuraavissa:

 • Osakeyhtiön varsinaiset ja ylimääräiset yhtiökokoukset ja hallituksen kokoukset
 • Johdon vastuu ja velvollisuudet
 • Osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet
 • Osakassopimukset
 • Johtajasopimukset ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät
 • Liiketoimintaan liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitukset
 • Sopimukset ja riskienhallinta
 • Omistusjärjestelyt, yrityskaupat

Sukupolvenvaihdokset

Sukupolvenvaihdokset vaikuttavat perheyritysten hallinnointiin. Jotta järjestely onnistuisi, on syytä kiinnittää huomiota myös perhe-,  perintö- ja vero-oikeudellisiin riskeihin ja varautua myös ennalta arvaamattomaan, kuten avainhenkilöiden sairastumiseen, työkyvyn menettämiseen, avioeroon tai kuolemaan.

Riskien minimoimiseksi avustamme yrityksiä ja osakkaita seuraavissa järjestetyissä:

 • Osakassopimukset
 • Testamentit
 • Avioehdot
 • Edunvalvontavaltuutukset