Hankinnat ja kilpailu

Julkiset hankinnat ovat muuttuneet suuremmiksi arvoltaan ja monimutkaisemmiksi sisällöltään. Avustamme hankintoja, valtiontukia ja kilpailuneutraliteettia koskevissa asioissa.

Julkiset hankinnat koskevat yhä useampia aloja ja niiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Hankinnat ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi sisällöltään, samalla kun niiden arvo ja sääntelyn määrä ovat kasvaneet. Hankintayksiköille on tärkeää toteuttaa laadukkaita, edullisia ja toimitusvarmoja hankintoja. Yrityksille kysymys on menestymisen edellytyksistä julkisten hankintojen markkinoilla.

Lainsäädännön muutosten seurauksena julkiset hankinnat liittyvät aiempaa useammin kiinteästi muuhun kilpailuoikeuteen, kuten valtiontukiin tai julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan kilpailun tasapuolisuuteen eli kilpailuneutraliteettiin.

Avustamme julkisia hankintoja, valtiontukia ja kilpailuneutraliteettia koskevissa asioissa, kuten muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon hankinnoissa.

  • Toimintojen uudelleenjärjestelyn hankinta- ja valtiontukioikeudellinen sekä kilpailuneutraliteetti-kysymysten oikeudellinen arviointi
  • Tarjouskilpailut ja neuvottelut
  • Hankintojen kilpailuttaminen muun muassa tarjouspyyntöjen ja hankintasopimusten valmistelu ja laatiminen
  • Hankintaoikaisut ja oikeusprosessit
  • Riskiarviot ja toimintasuositukset
  • Hankinta- ja puitesopimusten tulkinta ja soveltaminen
  • Sisäisten ohjeistusten ja oppaiden laatiminen

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Pyydämme sinua hyväksymään evästeet tai hallinnoimaan niitä esimerkiksi selaimesi asetuksilla tai erillisellä lisäosalla.