Riidanratkaisu, osa 3: Yrityksen vakiintunut toimintatapa riitojen ennaltaehkäisemiseksi

Riidanratkaisu, osa 3: Yrityksen vakiintunut toimintatapa riitojen ennaltaehkäisemiseksi

Yrityksellä on hyvä olla selkeä toimintamalli riitojen ennaltaehkäisemiseksi.

Koko yrityksen toiminnan kattava ja eri henkilöstötasot käsittävä, sisäistetty ja koulutettu toimintamalli riitojen ennakoimiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi vähentää konfliktin mahdollisuutta. Vakioidun toimintatavan avulla on joka tapauksessa helpompi ehkäistä oikeudenmenetyksiä ja taloudellisia vahinkoja ja tappioita, jos riitaa ei pystytäkään välttämään.

Riidan uhatessa riitakysymysten selvittely ennen toimenpiteisiin ryhtymistä on prosessin a ja o, mikä tarkoittaa toimenpiteinä käytännössä seuraavaa:

 • Pyri selvittämään täsmällisesti itse ongelma, josta riita tai riitaisuudet johtuvat.
 • Kerää kattava materiaali asiaan liittyen. Huomioithan, että hyvä dokumentointi on osa ennakointia.
 • Varo oikeuksien menettämistä passiivisuuden tai virhearviointien johdosta.
 • Hanki asiantuntija-apua oikeudellisen tilanteen arvioimiseksi mieluummin etukäteen kuin jälkikäteen.

Pyri ratkaisemaan riidat neuvotteluteitse, jos mahdollista. Sovintoneuvottelua varten on tarpeen määrittää neuvottelun tavoitteet ja tarpeet, mikä tarkoittaa neuvotteluun valmistautumisen osalta käytännössä seuraavaa:

 • Arvioi riidan kohteen taloudellista intressiä suhteessa kuluriskiin;
  • vaihtoehtoina sovinto neuvotteluteitse vs. oikeudenkäyntimenettely?
 • Arvioi, onko sopimuksen jatkaminen mahdollinen vaihtoehto;
  • Jos on, millä ehdoin?
  • Jos sopimuksen päättäminen on ainut vaihtoehto, tuleeko sopimus mahdollisesti purkaa vai irtisanoa irtisanomisaikaa noudattaen?

Mitkä ovat neuvottelun reunaehdot mahdollisen vahingon korvaamisen ja kompensaatioiden osalta?

Blogin kirjoittanut AA Järvinen on Suomen Asianajajaliiton kouluttama sovittelija ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan kouluttama välimies ja hän toimii sekä sovittelijana, että välimiehenä.

Asianajaja & Varatuomari Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja | varatuomari | HHJ PJ

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn