Riidanratkaisu, osa 2: Sopimushallinta osana yrityksen hyvää hallintoa

Riidanratkaisu, osa 2: Sopimushallinta osana yrityksen hyvää hallintoa

Paras tapa välttää sopimusriidat on yrityksen huolellinen sopimuspolitiikka ja sopimusten hallinta.

Mistä on kysymys?

Sopimusten hallinnassa kyse on yrityksen toiminnan juridisesta suunnittelusta ja toteutuksesta niin, ettei yrityksen liiketoiminnan arvo vähene juridisten puutteiden tai tulkinnanvaraisuuksien vuoksi.

Sopimuksia solmittaessa ja ehdoista sovittaessa on siten otettava huomioon kunkin sopimuksen ja neuvottelutilanteen sekä liiketoiminnan vaatimukset ja kysymykset, kuten:

 • Sopimuksen merkitys ja vaikutukset yrityksen liiketoiminnalle?
 • Sopimuksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä edellä mainittuihin suhteutetut sopimusriskit?
 • Käytettävissä olevat riskienhallinnan keinot tilanteessa ja toiminnan laatu huomioon ottaen?
 • Sopimukseen sovellettava lainsäädäntö?
 • Realiteetit ja mahdollisuudet vaikuttaa sopimusehtoihin?

Sopimushallinnan tavoitteena on, että

 • Sopimukset toimivat yritystoiminnan suojana.
 • Sopimukset varmistavat yrityksen liiketoiminnan vaatimusten mukaisuutta ja vastuullisuutta.
 • Sopimukset määrittävät selkeästi osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sopimussuhteissa, mikä vähentää kiistoja.

Sopimuksen osapuolten tulisi aina sisällyttää sopimuksiinsa sopimuksen tarkoitusta ja tavoitteita parhaiten vastaava riidanratkaisulauseke;

 • Valitaanko riidanratkaisupaikaksi yleinen tuomioistuin, välimiesmenettely vai sovintomenettely?
 • Kansainvälisessä kaupassa on erityisen tärkeää sopia:
  • Missä maassa riita ratkaistaan ja millä kielellä?
  • Minkä maan lakia sopimukseen sovelletaan;
   • Mitä pakottavaa ja/ tai tahdonvaltaista lainsäädäntöä sopimukseen sovelletaan?
  • Mitkä ovat lainsäädäntöä täydentävät alan kauppatapa, yleiset ja yksityiskohtaiset ehdot?

Keskeistä sopimusten sisällön osalta on, että:

 • Kaikki, mistä ei ole pakottavan lainsäädännön johdosta toisin sovittavissa, tulee itsestään osapuolten välillä sitovaksi osana sopimusta.
 • Muu sopimukseen sovellettavissa oleva lainsäädäntö täydentää sopimusta siltä osin, mistä on sovittavissa, mutta mistä ei ole toisin sovittu, jolloin yksinkertaiseksi ja selkeäksi tarkoitettu sopimus saattaa muodostua vaikeasti hallittavaksi kokonaisuudeksi.

Blogin kirjoittanut AA Järvinen on Suomen Asianajajaliiton kouluttama sovittelija ja Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan kouluttama välimies ja hän toimii sekä sovittelijana, että välimiehenä.

Asianajaja & Varatuomari Marja-Liisa Järvinen

Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja | varatuomari | HHJ PJ

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn