Webinaarisarja maksukyvyttömyysasioista

Webinaarisarja maksukyvyttömyysasioista

Asianajotoimisto WINLAW Oy:n maksukyvyttömyys webinaarisarja

Poikkeukselliset ajat koettelevat yritystomintaa. Tarjoamme maksuttoman asiantuntijawebinaarisarjan ajankohtaisista aiheista maksukyvyttömyyden teemoista. Webinaarien aiheena mm. Yritysten pääoman hankinnan helpottaminen, asiaa konkurssiasiamieheltä, yhtiön johdon vastuut sekä kehitysehdotuksia velkojiensuojasta. Asiantuntijoina kuullaan mm. OTT Anssi Kärki Lapin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala, Asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvinen asianajotoimisto WINLAW Oy:ltä, konkurssiylitarkastaja, varatuomari Antti Kurikka Konkurssiasiamiehen toimistosta, sekä Kari Nurmi, TMA puheenjohtaja.

Pyydämme teitä ilmoittautumaan alla oleviin seminaareihin ennakkoon, kiitos.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Mitä: Webinaarisarja teemalla maksukyvyttömyys

Missä: Webinaari toteutetaan GoToWebinar -alustalla. Ilmoittautumalla mukaan saat paluuviestinä oman henkilökohtaisen liittymislinkkisi. Tilaisuudet tallennetaan.

Milloin: Torstaisin 5.11.2020, 26.11.2020, 10.12.2020, 14.1.2021 ja 28.1.2021

1. Kehitysehdotuksia osakeyhtiön velkojiensuojasta

to 5.11.2020 klo 8:30-10:00

Nykyjärjestelmän ongelmana on osittain vanhentunut sääntely ja liian joustamattomat normit. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta on julkaissut tuoreen selvityksen (2020:37) osakeyhtiön velkojiensuojan selventämisestä ja suojamenettelyiden helpottamisesta. Tutkimushankkeen tarkoituksena oli kartoittaa osakeyhtiölain velkojiensuojasäännösten ajantasaisuutta ja muutostarpeita. Hankkeessa tunnistettiin kehityskohteita liittyen muun muassa oman pääoman menettämiseen, omien osakkeiden hankinnan rahoitukseen, maksukykytestin sisällön täsmentämiseen, yksityisten osakeyhtiöiden purkumenettelyyn, velkojiensuojamenettelyihin osakepääoman alentamisen ja yritysjärjestelyiden yhteydessä. Näiden teemojen analysoinnin perusteella työryhmä ehdotti useita muutoksia osakeyhtiölakiin. Tässä webinaarissa käsitellään näitä muutosehdotuksia.

Aiheesta luennoiva asiantuntijavieraamme on tällä kertaa kyseisen osakeyhtiölain selvitys- ja tutkimustoimikunnan jäsen, tutkijatohtori, OTT Anssi Kärki Lapin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

2. Pääomamarkkinoiden rooli yritysten rahoituksessa

to 26.11.2020 klo 13:00-14:30

Webinaarissa käsitellään pääomamarkkinoiden roolia yrityksen rahoituksessa. Lisäksi nykysääntelyä, sekä vireillä olevia kehityshankkeita.

Aiheesta luennoi asiantuntijavieraamme, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

3. Yhtiön johdon ja omistajien vastuut muuttuvissa olosuhteissa

to 10.12.2020 klo 8:30-10:00

Webinaarin teemana on hyvä hallinto. Tarkemmin ennakoivasta riskienhallinnasta yhtiön varojenjaossa erilaisissa tilanteissa; yhtiön varojenjaon jälkikäteinen arviointi voi tuottaa yllätyksiä, ellei päätöksenteko perustu ennakolliseen huolelliseen arviointiin, dokumentointiin ja lainmukaisuuden varmistukseen.

Asiantuntijana toimii,

Asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvinen, asianajotoimisto WINLAW Oy

4. Ajankohtaista konkurssiasiaa ja asiaa varojen palautuksesta maksukyvyttömyystilanteissa

to 14.1.2021 klo 8:30-10:00

Konkurssiin hakemista on vaikeuttanut määräaikainen lainmuutos konkurssilain 2 luvun 3 §:ään, jonka perusteella velkoja ei ole voinut hakea velallista konkurssiin 8-päiväisen konkurssiuhkaisen maksukehotuksen jälkeen. Väliaikaisen lainmuutoksen vuoksi velkojan on pitänyt kyetä nimenomaisesti osoittamaan velallisen maksukyvyttömyys, mikä on käytännössä osoittautunut lähes ylivoimaiseksi. Miten tämä on vaikuttanut konkurssien määriin ja miten konkurssiasiamiehen toimisto näkee asian?

Aiheesta kertoo vieraileva luennoitsijamme, konkurssiylitarkastaja, varatuomari Antti Kurikka Konkurssiasiamiehen toimistosta.

Lisäksi toisena luennoitsijana aamun webinaarissa on asianajaja, varatuomari Marja-Liisa Järvinen. Hän luennoi aiheesta varojen palauttamisperusteet ja -keinot maksukyvyttömyysmenettelyissä. Webinaarissa käsitellään mm. yrityssaneerauksen oikeusvaikutuksia, takaisinsaantia konkurssipesään, laittomasta varojenjaosta ja lisäksi velallisen epärehellisyydestä.

5. Yrityksen talouden tervehdyttäminen ja vapaaehtoiset maksukyvyttömyystilanteiden ratkaisutavat

to 28.1.2021 klo 8:30 – 10:00

Webinaari sisältää asiaa rahoituksen ja omistuksen uudelleen järjestelystä maksukyvyttömyystilanteen vaihtoehtoisen ratkaisuna. Lisäksi Turnaround Managementin (TMA) tarpeesta, tarkoituksesta ja toimintamallista.

Asiantuntijoina toimivat,

Kari Nurmi, TMA:n pitkäaikainen puheenjohtaja

Marja-Liisa Järvinen, asianajotoimisto WINLAW Oy.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn