Komission yritystukia koskeva tiedonanto ja kansalliset toimenpiteet

Komission yritystukia koskeva tiedonanto ja kansalliset toimenpiteet

Komission yritystukia koskeva tiedonanto ja kansalliset toimenpiteet yritysten rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi

Euroopan komissio on antanut 19.3.2020 tiedonannon, jolla joustavoitetaan EU:n valtiontukisääntöjä koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeuksellisten talousvaikeuksien takia. Tiedonanto helpottaa Suomen hallituksen 20.3.2020 julkaiseman tukipaketin myöntämistä yrityksille, jotka ovat kriisin takia taloudellisissa vaikeuksissa. Tarkoituksena on antaa mahdollisuus monipuolisiin toimenpiteisiin erityisesti yritysrahoituksen saatavuuden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi kriisin aikana.

Tukea voidaan myöntää yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Tukea ei sitä vastoin saa myöntää yrityksille, jotka ovat olleet jo vaikeuksissa ennen koronan aiheuttamaa poikkeustilaa.

Mitkä poikkeustilan vaatimat tuen muodot ovat sallittuja?

Tukea voidaan nyt myöntää poikkeuksellisesti suorina avustuksina, takaisin maksettavina ennakkoina sekä verotuen muodossa yrityksen mihin tahansa kustannuksiin. Lisäksi sallitaan markkinahintaa alhaisemmat lainat ja takaukset yritysten investointeihin tai käyttöpääomatarpeisiin. Markkinahintaa edullisempia lainoja ja takauksia voidaan myöntää myös luotto- tai rahoituslaitosten välityksellä, jolloin edun on tultava lopullisille tuensaajille.

Komissio on ilmoittanut jo 13.3.2020, että myös koronaviruksen aiheuttamien välittömien vahinkojen kattamiseen esimerkiksi tapahtuman järjestäjille, joiden tilaisuuksia on peruttu, voidaan myöntää tukea.

Komissio on luvannut käsitellä koronaepidemiaan liittyvät valtiontuki-ilmoitukset erittäin ripeästi.

Tiedonannon nojalla käyttöön otetut toimenpiteet ovat tiedonannon mukaan tilapäisiä ja voimassa vuoden 2020 loppuun.


Suomen tukitoimet yritysten rahoituksen ja maksuvalmiuden varmistamiseksi poikkeusoloissa

Finnvera on saanut valtiolta lisärahoituksen yrityksille suunnatun rahoituksen ja maksuvalmiuden turvaamiseksi. Finnveran lisäksi myös Business Finland on avannut 19.3.2020 kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia ja myös ELY-keskusten myöntämisvaltuutta on lisätty 50 miljoonalla eurolla yritysten kehittämishankkeisiin.

Finnveran takaukset, lyhennysvapaat ja käyttöpääomalainat koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa

Finnvera voi myöntää pankille luvan 6 kuukauden lyhennysvapaaseen takaamiinsa, enintään 300 000 euron velkakirjalainoihin, takausprovisiota korottamatta. Lyhennysvapaan aikana yritys maksaa vain korot ja kulut (toimitusmaksu 50 euroa). Yli 300 000 euron takausten osalta pankki hakee muutosta Finnveralta keskusteltuaan muutostarpeesta yrityksen kanssa, jolloin muutos hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Mikäli yritys on saanut valtiontukea muista lähteistä, voidaan hintaa joutua lainsäädännön nojalla korottamaan.

Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera pyrkii myös turvaamaan pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella. Alkutakaus on tarkoitettu enintään kolme vuotta toimineille yrityksille. Pankki hakee sitä suoraan yrityksen puolesta. Finnveran takausosuus on enintään 80 %. Pk-takaus on puolestaan tarkoitettu yli kolme vuotta toimineille yrityksille ja sillä voidaan taata korkeintaan 150 000 euron suuruinen pankin myöntämä laina, pankin hakiessa takausta suoraan yrityksen puolesta. Finnvera-takausta voidaan myös käyttää pk-yritysten koronaviruksesta johtuvien lisääntyneiden käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen, jos Finnveran alkutakaus tai pk-takaus eivät sovellu esimerkiksi
lainatarpeen suuruuden takia. Finnveran takausosuus on nostettu 80 %:iin eikä lisävakuutta vaadita pankin myöntämän 150 000–1 000 000 euron suuruisen velkakirjaluoton takaamisessa. Lisäksi käyttöön on otettu nopeutettu ja yksinkertaistettu menettely hakemuksen käsittelyssä ja takauksen voimaanpanossa.

Lisäksi Finnvera voi myöntää vientiluottovakuutuksia maihin, joissa yksityisiltä vakuutusmarkkinoilta ei koronaepidemian aiheuttamien vaikeuksien takia ole saatavilla kyseisiä vakuutuksia.


Business Finlandin uudet rahoitusmuodot

Business Finlandin uudet rahoituspalvelut on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin. Rahoitus on kohdennettu matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Rahoituksen saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys.

Esiselvitysrahoituksella yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen esimerkiksi uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja, tuotannon organisoimista sekä työn muutoksesta johtuvien uusien toimintatapojen kehittämistä koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Kehittämisrahoituksella yritys voi kehittää niitä asioita, joita se on tunnistanut ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia selvitä koronan aiheuttamassa häiriötilanteesta, ja joiden tarkoitus on aikaansaada uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen. Molemmat rahoitukset ovat avustusmuotoisia.

Rahoituksen saaja voi olla myös pelkästään kotimarkkinoilla toimiva yritys.


Tarkemmat tiedot, ks.
https://www.finnvera.fi/kasvu/finnvera-takauksen-fast-track-menettely/finnvera-takaus-fast-track
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/alkutakaus
https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/pk-takaus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Asianajaja & Varatuomari Marja-Liisa Järvinen

Asianajaja | varatuomari | HHJ PJ

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn