Lomauttamisen vaatimukset

Lomauttamisen vaatimukset

Tulin, näin, lomautin – lomauttamisen vaatimukset

Työnantajalle voi syntyä tarve työntekijöiden lomauttamiselle tilanteissa, joissa tarjolla oleva työ vähentyy huomattavasti. Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen säilyessä muutoin voimassa.

Lomautus voidaan pääsääntöisesti toteuttaa kahdella tavalla: yksipuolisesti työnantajan ilmoituksella tai sopimuksella työntekijän kanssa. Lomauttaminen voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi. Lomauttaminen voidaan toteuttaa kokoaikaisena tai osa-aikaisena eli esimerkiksi työviikkoa lyhentämällä.

Työnantaja voi lomauttaa yksipuolisesti työntekijän, mikäli:

  • on olemassa työsopimuslain mukainen tuotannollis-taloudellinen irtisanomisperuste tai
  • työ tai työntarjoamisedellytykset ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai koulutusta
  • tilapäinen vähentyminen = arvioitu kesto enintään 90 päivää

 

Lomauttamiseen liittyy velvoitteita ja määräaikoja, joita on erittäin tärkeää noudattaa. Lisäksi yli 20 henkilöä työllistävien yritysten on huomioitava yhteistoimintalain velvoitteet. Luottamushenkilöiden ja määräaikaisten työntekijöiden lomauttamista on lisäksi rajoitettu.

Yksipuolisessa lomauttamisessa tulee, ellei työehtosopimuksessa muuta määrätä, huomioida ainakin seuraavat velvoitteet:

  • työntekijöille on annettava ennakkoselvitys lomautuksen keskeisistä seikoista ja varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennakkoselvityksestä
  • työntekijöille on annettava asianmukainen lomautusilmoitus 14 päivää ennen lomautusta
  • työntekijöille on annettava pyynnöstä kirjallinen todistus lomautuksesta
  • työn alkamisesta on ilmoitettava vähintään 7 päivää ennakkoon, jos lomautus on voimassa toistaiseksi

 

Lomauttamisesta on myös mahdollista sopia työntekijän kanssa. Lähtökohtaisesti sopiminen on yksipuolista lomautusta joustavampi keino lomautuksen toteuttamiseksi. Sopimusperusteinen lomautus voidaan toteuttaa vain määräaikaisena.

Lomauttamisedellytykset ja protokollat tulee arvioida tapauskohtaisesti. Työnantajalle hyvä motto poikkeuksellisessakin tilanteessa on:

Hengähdin, selvitin vaatimukset, lomautin.

Lomautus on käyttökelpoinen keino väliaikaisissa työn vähentymistilanteissa mutta siihen liittyvät menettelyt on tärkeää selvittää ennen käytännön toimintaa.

Tarjoamme joustavasti konsultaatiota lomautuksen edellytysten ja mahdollisten poikkeustilanteiden arviointiin. Ajankohtainen poikkeustilanne voi tuoda nopeastikin muutoksia ehtoihin ja käytänteisiin. Autamme mielellämme ajankohtaisen tilanteen selvittämisessä. 

 

Legal Trainee Katri Harjuveteläinen

Katri Harjuveteläinen

Lakimies | OTM

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn