Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta

Vuokranantajalla on liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan oikeus purkaa vuokrasopimus:

  • jos vuokralainen laiminlyö vuokran suorittamisen säädetyssä tai sovitussa ajassa;
  • jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä;
  • jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;
  • jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää:
  • jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti;
  • jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty; tai
  • jos vuokralainen olennaisella tavalla muutoin rikkoo sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu.

Huoneiston käyttöön liittyvä vuokrasopimuksen purkamisperuste koskee soveltuvin osin myös vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevia kiinteistön tai rakennuksen yhteisiä tiloja ja laitteita, esimerkiksi rappukäytäviä.

Jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on kuitenkin vain vähäinen merkitys, ei oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ole.

Vuokranantajan on myös vedottava vuokrasopimuksen purkamisperusteeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun se on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeuttaan niin kauan kuin edellä todetun listan kohdissa 4–7 tarkoitettu menettely jatkuu.

Vuokranantaja ei myöskään pääsääntöisesti saa purkaa vuokrasopimusta edellä todetun listan kohdissa 3–7 mainituilla perusteilla, ellei vuokranantaja ole tätä ennen antanut vuokralaiselle kirjallista varoitusta. Varoitus on annettava tiedoksi samoin kuin irtisanomisilmoitus.

Jos vuokralainen varoituksen johdosta viivytyksettä täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muutoin tapahtuu, ei vuokranantajalla ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen.

Varoitusta ei poikkeuksellisesti kuitenkaan tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus taikka jos vuokralainen edellä esitetyn listan kohdassa 4, 6 tai 7 tarkoitetussa tapauksessa menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokranantajalle aiheutuu vuokrasopimuksen purkamisesta.

-WinLaw-

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn