Mitä tarkoittaa asunto-osakeyhtiön lunastuslauseke?

Mitä tarkoittaa asunto-osakeyhtiön lunastuslauseke?

Uusi asunto kiikarissa?  Saitko käteesi isännöitsijäntodistuksen, jossa mainitaan yhtiöjärjestyksessä olevasta  lunastuslausekkeesta? Ennen kaupantekoa on hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä tämä maininta todella tarkoittaa.

Kuten muissakin yhtiöissä, niin myös asunto-osakeyhtiössä lähtökohtana on se, että osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa kenelle tahansa.   Poikkeuksena tästä periaatteesta asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on kuitenkin voitu ottaa määräys siitä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy toiselle muulta omistajalta kuin yhtiöltä. Lunastuslauseke tarjoaa näin ollen yhtiön muille osakkaille, eli käytännössä usein naapureille,  mahdollisuuden lunastaa myydyt osakkeet. Lunastushinta on osakkeen käypä hinta, joka vastikkeellisessa saannossa on sovittu hinta, jos muuta selvitystä ei ole.

Lunastusoikeuden laajuutta on kuitenkin pyritty kaventamaan siten, että osa osakkeiden siirroista on rajattu lunastuslausekkeen soveltamisalueen ulkopuolelle.  Lunastusoikeutta ei normaalisti ole, jos saanto tapahtuu esimerkiksi testamentin perusteella.

Lunastusoikeus aktivoituu käytettäväksi siinä vaiheessa, kun osakkeiden omistusoikeuden siirto yhtiön ulkopuoliselle henkilölle on tapahtunut. Lunastusmenettely on myös määräaikojen osalta tarkoin säännelty. Lain mukaan:

  • hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti kahden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle
  • lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle;
  • lunastushinta on suoritettava kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämistä koskevan määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Mainitusta määräajoista voidaan poiketa yhtiöjärjestyksessä vain lyhentämällä niitä. Muilta osin asunto-osakeyhtiön lunastuslauseke saattaa kuitenkin paljolti poiketa ohessa esitetyistä lainsäädännön olettamasäännöksistä.

Lunastuslauseke on nykyään suhteellisen harvinainen, eikä toivottua asuntoa ole sen johdosta muutoinkaan syytä hylätä. Lauseke antaa luonnollisesti vain oikeuden, muttei velvollisuutta lunastaa osakkeet.  Tärkeää on kuitenkin havainnoida, että ennen kuin on käynyt selville, käytetäänkö lunastusoikeutta, ei sillä, jolle osake on siirtynyt, ole yhtiössä muuta osakkeeseen perustuvaa oikeutta kuin oikeus hallita huoneistoa sekä oikeus yhtiön varojen jaossa ja etuoikeus osakeannissa. Näin on järkevää odottaa lunastusajan kulumista ennen huoneiston muutos- ja remonttitöihin ryhtymistä. Esimerkiksi tapauksessa KKO:2008:64  asunto-osakkeiden ostajien oli korvattava osakkeiden lunastajalle huoneiston arvonalennus, joka oli aiheutunut heidän lunastusaikana aloittamistaan kunnostustöistä.

Kirjoittaja Petri Anttila on WinLaw:n asianajaja, joka on aikaisemmin työskennellyt useiden vuosien ajan liikejuridiikan parissa, muun muassa asianajotoiminnassa, verohallinnossa ja Patentti- ja rekisterihallituksessa. Anttilan erikoistumisalueita ovat yhtiöoikeus ja veroasiat. 

Jäikö kysyttävää?

Ota tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaan;

petri.anttila@winlaw.fi

+358 (0)400 169 753

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn