Teknologia ja tekoäly – miten muuttuvat oikeudelliset palvelut?

Teknologia ja tekoäly – miten muuttuvat oikeudelliset palvelut?

Teknologian kehityksen ja tekoälyn myötä lakimieskunta ei pysty enää pysymään staattisena, konservatiivisena ja säilyttävänä instituutiona, vaikka niin haluttaisiinkin. Liiketoimintana oikeudelliset palvelut eivät voi logiikaltaan poiketa tyystin kaikesta muusta liiketoiminnasta tai muista toimialoista.

Tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että juristien tulee omaksua aivan uudenlainen, aiemmasta poikkeava poikkitieteellinen asenne lakiin ja sen soveltamiseen liittyen, jotta asiakkaiden oikeudellisille palveluille asettamat tavoitteet saavutetaan.

Kehitys pakottaa asianajajat toimimaan enenevässä määrin innovaattoreina, jotka pystyvät hahmottamaan kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä sekä toimimaan luovalla tavalla yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Alan yritysten ohjelmistokehityksessä tämä merkitsee sitä, että lakimiesten tulee saattaa itsensä yhteen kokeneiden, alan logiikkaa oivaltavien ohjelmistoalan asiantuntijoiden kanssa, jotta tärkein tavoite saavutetaan, eli tavoite palvella asiakkaita kustannustehokkaammin ja edullisemmin, kuitenkin niin, ettei palvelun laatu ja toiminnan kannattavuus kärsi.

“Firms need to focus on the design process when determining what kind of programs to implement. A design process in the legal context includes:

Simply bringing a team of lawyers together with an experienced design professional to consider a specific legal service issue, taking into account all the relevant objectives, resources and constraints . . . to examine the following issue . . . how can we serve our clients at the lower fees they are demanding, while maintaining quality and competitive profitability?”

Alan yritysten sisällä asianajajien tulee rohjeta ylittää oman ammattinsa, osaamisensa ja myös kokemustasonsa rajat palvellakseen parhaiten asiakkaita ja sitouttaakseen sekä koko henkilökunnan että asiakkaat kaikkia osapuolia tyydyttävään yhdessä tekemiseen ja kumppanuuteen:

“Firms should engage with their different practice groups and attorney levels, along with their technical, operational, and administrative staff, in order to understand which tasks could be accomplished through automation. It may very well be the new-millennium lawyers and staff, those digital-technology natives and multi-taskers, who will more quickly identify such tasks and most eagerly adopt time-saving and cost-efficient technologies.”

Virheiden tekemisen pelko on ollut näihin päiviin saakka omiaan ohjaamaan asianajajien toimintaa jopa siinä määrin, että asiakastarpeen täyttäminen on jäänyt joskus puolitiehen. Ei ole varmaan vaikea tunnistaa niitäkin tilanteita, joissa asiakas on saanut tietää kaikista mahdollisista vaaroista ja uhista, mitä liiketoiminnan kannalta välttämättömään järjestelyyn mahdollisesti liittyy. Pyydetyt vastaukset ja suositellut ratkaisuvaihtoehdot ovat voineet sitä vastoin jäädä vähiin. Vastaava virheiden välttämisen pelko ja täydellisyyden tavoittelu voi estää alan uusien ”tuotantovälineiden” kehityksen, vaikka tekninen kehitystyö edellyttää nopeutta, käytännön kokeiluja, virheiden hyväksyntää ja jatkuvaa uudistumista.

“Consider as well how the fundamental points of Google’s fifth rule (“Ship your products often and early, and do not wait for perfection”) and eighth rule (“There should be no stigma attached to failure”) go against the innate psychological nature of most lawyers. As we discussed above, the research shows that most attorneys are perfectionists who fear failure, go to great lengths to avoid failure, find it difficult to recover when they do fail, and punish others for failure.”

Asianajotoimistoissa tavanomaisesti kertyvää, alati lisääntyvää tietomassaa olisi kuitenkin mahdollista hyödyntää juuri tieto-intensiivisessa tekoälyn hyödyntämisessä ja uusissa innovaatioissa, jotka voivat paremmin palvella yrityksiä.

”The high-value and business-critical information that law firms hold may be exactly what innovative firms need to empower AI driven decision-making.”

Vaikka oikeudellisten palveluiden kehittämisessä tekoälyn hyödyntämisen suuntaan on siis omat haasteensa, siinä on suuremmat mahdollisuudet kuin uhat ja haitat. Ennemmin kuin myöhemmin kyse on myös muutoksen välttämättömyydestä, joka horjuttaa toimialaa ja koko totutun oikeudellisen ajattelun perusteita.

”Big Data is a Big Deal” – niin myös oikeudellisten palvelujen osalta.

 

Marja-Liisa Järvinen

Osakas, asianajaja

Asianajotoimisto WinLaw

 

Lähde:

THE YALE JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY:

Lola v. Skadden and the Automation of the Legal Profession

Michael Simon, Alvin F. Lindsay, Loly Sosa & Paige Comparato (Yale University 2018)

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn